Home golovna Chaingel – Smarownanie – Aerozole

Chaingel – Smarownanie – Aerozole

by Valentin

​Opakowania

• Aerozol 500 ml

Kolor

• Przezroczysty/żółty  ​ZastosowaniaProduktu można używać do smarowania osi, kół zębatych, łożysk tocznych, pasów transmisyjnych, narzędzi pneumatycznych, łańcuchów, urządzeń dźwigowych, zamków, narzędzi, skrzyń biegów, kabli, korbowodów, otwartych kół ślimakowych, nakrętek dławikowych itp.

Przetwarzanie

Nadmiar żelu można usunąć za pomocą środka Zettex Proficleaner

cechy Parametry
Zapach parafina
Przejście fazowe/punkt wrzenia ok. 60°C
Gęstość g/ml (20°C) ok. 0,818 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) nd.
Lepkość (20°C)
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) niemierzona DIN 19261
Wartość pH roztworu 1% (20°C) niemierzona
Temperatura samozapłonu (20°C) 250°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości: pełna (niższy %) nd. DIN 51649
Pełna (górny %) nd. DIN 51649
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) 20 mg/l

You may also like